"i h AU \ | " UA UR TA WU M Tnm Vomenah et in 1 Wie TAN Ax UM ATI TM o P PDT D T MI \ Ay OM VAY Mee yy ) ELA í 1 ICT '] "n s \y ey iT | l EP H ¥ 1 WEN ih p ial \ inh bali Ht hom V j i yt m^ UTE n n Nina" ie hie) yy MT We , i} y ARA Ve Le Mp aq Vp A TEM ICT P HI | TUI VC PMS p ur RA IE] RN ri rw LU) Po oy te Ui n E unity Wi eye d^ D d D adr 4 D M [n 1 n | ; Maret 1 m GUT ARV TS ] ! | il TDI prime W boi i i ,

1 MS

PES p eh! Rl! enun Aen Geet

AUCI epe pdt pede We stp rm way | tern Veal

mU rk Rr | d

i Ire Rn d MU i

4 ET da p AU iurc

pd Un an Pe V TM ^ kd Wo?

hu iib va |

TEMO ja Yam p Mie yn

mar

Les M i (dans

4 , B ULHIM Simenon e JUN NERA TM

rom

m

oum FOR OTT

1 ws bay erat

gave

Tal Lae

TN SS M "(o * usta " s) Mab s " à ] nn

v n

! any a d d tus :

Hens

L OT DA

TOUR

{it

M UT

‘4 , er

e simol

My tis

Posner 1 TA A XE NONSE a t a

AWGN

1 ANS

VU A MUT a veda Piden tae

EX LIBRIS

THe Cooper UNION

Museum Library THE GIFT OF

Robert W. Chanler

REVERENDISSIMO IN CHRISTO PATRI,

JOANNI MOORE, PROVIDENTIA DIVINA, ARCHIEPISCOPO CANTUARIENSI,

^ ANIMI CANDORE, INGENII SUAVITATE, VITJE INTEGRITATE

SPECT ATISSIMO,

LER Tae Eu INC NATURE VIVARIE FASCICULUM,

CULTU OMNI ET OBSERVANTIA, DDD:

GEORGIUS SHAW,

FREDERICUS P. NODDER.

TO

'FHE MOST REVEREND FATHER IN GOD,

JOHN, BY DIVINE PROVIDENCE, | ARCHBISHOP OF CANTERBURY,

&c. &c. &c.

THIS THIRD VOLUME

OF ‘Tun NATURALIST’s MISCELLANY

IS, WITH THE MOST PROFOUND. HUMILITY, INSCRIBED, BY

HIS GRACE’S MOST DEVOTED SERVANTS,

GEORGE SHAW,

FREDERICK P. NODDER.

abe MU "5

ne is

CERTHIA COCCINEA.

CHARACTER GENERICUS.

Roftrum axcuatum, tenue, fubtrigonum, acutum Lingua acuta.

: Pedes ambulatorii.

Lin. Syft. Nat. p. 184.

Pice.

CHARACTER SPECIFICUS, &é.

CERTHIA COCCINEA, alias caudaque nigris,

roftro pallido.

CERTHIA COCCINEA.

Gmel. Syfl. 1. p. 470. CERTHIA VESTIARIA. |

Lath. Ind. orm. p. 282.

Certhia Coccinea, in infulis Sandvicenfibus copiofif- fima, roftrum gerit prelongum, incurvum et pallidum : tota avis coloris eft lete rubri, exceptis alis caudaque nigris: tabula illam exprimit magnitudine naturali: interdum utrinque juxta humeros macula alba confp - eitur.

ex) »

doi

Dee

ol

THE

SCARLET CREEPER. €—— ÁO d

GENERIC CHARACTER.

Bill flender, incurvated, fharp pointed. Tongue differing in fhape in the different fpecies. Legs moderately ftout. Toes placed three before, and one behind; back toe large: claws hooked and long. | | Linneus. Latham. Pennant.

SPECIFIC CHARACTER, Se. SCARLET CREEPER, with black wings and tail, and pale bill. | HOOK-BILLED RED CREEPER. Lath. Synopf. 1. p. 704.

The Scarlet Creeper is a native of the Sandwich Iflands, where it is extremely numerous. ‘The bill in this fpecies is very long, hooked, and of a pale colour. 'The whole bird is of a vivid red, except the wings and tail, which are black. In fome individuals a white fpot appears on each fide the fhoulders. -

RANA CORNUTA. QE ORE OEE ERS

CHARACTER GENERICUS.

Corpus tetrapodum, ecaudatum, nudum.

Lin. Syft. Nat. p. 354-

CHARACTER SPECIFICUS, Sc.

RANA PALPEBRIS CONICIS. Lin. Syft. Nat. v. 356.

BUFO CORNUTUS s. Spinofus Virginianus. Sep qut. mo T oq

BUFO CORNUTUS. Laur. ampb. p. 25. n. 2.

. Qui queftioni refpondere vellet, quidnam animal effinxerit natura deformiffimum? vix hereret ranam cornutam quafi exemplum infolite turpitudinis feligere; qua fane vel ipfa Pipa feu Surinamenfi foedior eft et monítrofior. Non poffumus illam non horrefcere et _averfari frontem intuentes quafi cornua gerentem, fum- mas nempe palpebras in mucronem callofum produ&tas, orifque immodicam amplitudinem, hiatumque ultra fo- litum immanem. Rariffima eft rana cornuta. Americam

Septen-

Septentrionalem inhabitat, et in Virginia potiffimum in- venitur. Color generalis eft fufco-virefcens, fafciis latis albicantibus longitudinalibus per dorfum ductis. Cutis quoque corporis fuperioris tuberculis aculeatis contecta eft. Crura fufco tranfverfim fafciata funt,

DS)

SENSO D. Sw x

Ne Su

2 a A »- ES onum Be T tag 5579), ly GF 3 Motard E Vas Brecordirce/a

THE HORNED FROG. oh es Po

GENERIC CHARACTER.

Body four-footed, Bake. without tail. Lin. Syft. Nat.

SPECIFIC CHARACTER.

FROG with horned eyelids,

Should inquiry be made, which is the uglieft animal yet known to exift? the creature here repre- fented might perhaps with juftice be propofed as an anfwer: an animal of fuch prodigious deformity as even to exceed in this refpe& the Surinam toad, or Rana | Pipa. What gives an afpect fo peculiarly forbidding to the prefent fpecies is the horned appearance of ilis front, which is caufed by a fharp-pointed elongation of the upper part of each eyelid into a callous procefs refembling a horn: to this may be added the exceffive width of the mouth, which exceeds that of every other known fpecies of Rana. This animal is extremely rare, and is a native of fome parts of North America. - It is principally found in Virginia. Its general colour

is

is a greenifh brown, with broad longitudinal ftripes of whitith on the back, and the fkin on the upper part of the body is covered with a kind of fpiny tubercles: the legs are tranfverfly fafciated with brown.

PAPILIO HELENA.

pojtottetetotoptogotetotototeteleteteteteleten

CHARACTER GENERICUS.

Antenne apicem verfus craffiores, fzepius clavato- - capitatze. | Ale (fedentis) crete furfumque conniventes. (Folatu diurno.) : Lin. Syfl. Nat. p. 744- Eq. Tr. .

CHARACTER SPECIFICUS, C9c.

PAPILIO alias dentatis atris concoloribus: pofti- cis difco communi aurato.

| | Lin. Syfl. Nat. p. 748.

Clerk. ic. t. 22. f. 1. |

Fabr. Spec. Inf. 2. p. 10.

. Papilionem Helenam, vix ab ullis exoticis pulchri- tudine fuperatum, diftinguit aterrimus et quafi holo- fericus alarum color; quarum fibre virgis nonnullis pallidioribus et cinereis notantur. Alis utrifque inferi- oribus fummum decus affert macula ampliffima infigni- ter aureo-flava, venifque nigris pulcherrifme, ftriata. Americam auftralem incolit Papilio Helena, et pra- cipue in Surinamia invenitur.

abra « UM

77

HELENA. OR, THE

BLACK-AND-GOLD BUTTERFLY.

ERE EEE EEE EEE PPE EIFS

GENERIC CHARACTER.

The Antenne, or Horns, thickening towards the

| upper part, and generally terminating in a knob, or club-fhaped tip.

The Wings (when fitting) erect, and meeting up- wards. (Fight diurnal.) . ——

SPECIFIC CHARACTER.

BLACK BUTTERFLY with both furfaces alike; the difk of the lower wings of a brilliant | gold colour.

The Papilio Helena, one of the moft beautiful of the exotic butterflies, is diftinguifhed by the deep velvet black of its wings, which are marked by a few lighter or greyiíh ftripes accompanying the fibres ; while the lower wings are each ornamented by a very large fpot or patch of the richeft golden-yellow, traverfed by fe- veral veins of black. It is a South-American infect, and is principally found at Surinam.

MEROPS SUPERBUS.

CHARACTER GENERICUS.

Rofirum curvatum, compreflum, carinatum. - Lingua apice laciniata,

Pedes greflori. Lin. Syft. Nat. p. 182.

CHARACTER SPECIFICUS.

MEROPS RUBER, íronte, gula, uropygioque -ceeruleis, re&ricibus duabus intermediis lon- gioribus.

Quanquam Meropi Brafilienfi Lathami affinis admo- dum fit hec avis, adeo tamen coloribus difcrepat, ut pro diftin&a fpecie jure habeatur. llam igitur diverfo nomine fignavi. In Mufeo Britannico affervatur pul chrum fpecimen unde delineata eft hec noftra figura,

Ln E UNI

ily

Ih

| |

yl

LT

mmo.

Ae

ire

PTET e

THE | SUPERB BEE-EATER.

GENERIC CHARACTER.

Bill curved, compreffed, carinated, and fharp ‘pointed. Fie: |

Tongue (generally) laciniated at the tip.

Feet grefforial, 7. e. three toes forward and one backward; and the three lower joints of the middle toe clofely joined to thofe of the outmoft. gi

SPECIFIC CHARACTER. RED BEE-EATER, with front, throat, and

rump, blue; and the two middle tail-feathers longer than the reft.

The colours of this bird differ fo much from thofe of the Merops Brafilienfis of Mr. Latham, to which it is yet extremely nearly allied, as to juftify its being re- garded as a diftinct fpecies, I have therefore called it by a different title. The beautiful fpecimen from which the prefent figure was taken is preferved in the pon Mufeum.

- MADREPORA FUNGITES.

«»otolotetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet- oe

CHARACTER GENERICUS.

Animal Medufa. Corallium cavitatibus lamellofo-ftellatis.

Lin. Syff. Nat. p. 1272.

CHARACTER SPECIFICUS, Cc.

MADREPORA fimplex acaulis convexa, fubtus plerumque concava, interdum convexa et pedunculata.

FUNGUS LAPIDOSUS. | Clus. exot. 125. f. 1. FUNGUS. LAPIDEUS.

Buch. bif. 3. p. 801. f. 1, 2.

Cum anteactis temporibus, dormiret recentiorum phi- lofophorum curiofa fedulitas, qua jam fere per totum

. orbem feliciter diffunditur; nugis et fabellis anilibus

fepius credebatur, vetuitque plurimorum hominum he- bes incuria ut vel ampla effet fpeciminum fupellex, vel etiam nactorum plena et genuina defcriptio. In planus igitur et animalibus indies erratum eft. Radix filicis in

feptentrionali Afia fatis vulgaris naturam cum quadru-

pede participare dit cenfebatur, vocabaturque commu- niter

tüter agius vegetabilis. Gryllorum certe fpecies etoticas quibus ale funt ample, virides, et venofe, folia ani- mata habebantur: nec defuere qui ferio et pertinaciter afferuerunt arborum quarundam Indicarum et Ameri- canarum, fimul ac deciderant folia, fubito alis pedi- bufque gaudentia circa ipfam arborem volitare. Coral- lium quoque, feu Madreporam in tabula depi&am, fungum effe, five agaricon in lapidem converfum opi- nabantur tunc temporis phyfici. Ignofcendum eft fane huic errori potius quam alis multis, cum Madrepora agarico fimillima plerofque fpectatores (exceptis paucis, quibus res penitus fcrutari cordi eft) poffet decipere. Comperti funt tandem in India Orientali, ubi fre- quentior eft Madrepora, feduli examinatores, effe eam fulcrum feu habitaculum fubftantie gelatinofe et ani- mate, forma ad Medu/as ut vocantur, orbiculatás et depreffas accedentis. Efficit animal mirandum hoc do- micilium, materiem calcariam glutinofam ab omni cor- poris parte copiofe exprimendo; ita ut fulci feu depref- fiones in Madrepora, lamellis totidem acutis et radiatis in ipfius animalis corpore refpondeant; quod cum fit tenerrimum, aeri expofitum in meram pelliculam paucis horis decrefcit, nec nifi in aqua marina, qua nafcitur, probe poteft examinari. In nonnullis fpeciminibus ex parte inferiore, feu concava, proles minor varia protrudi- tur. In India precipue Orientali invenitur Madrepora Fungites, crefcitque interdum ad magnitudinem fex unciarum in diametro, interdum vix unam fuperat. Color albus non caret elegantia, totaque fuperficies ex- terior tuberculis minutiffimis leviter exafperatur. La- mellarum margines interrupto ordine ferrate funt.

I

M "

t ie EI

2

mn M ool per Gg, ty FP Noddy YP 2 4 L7: MUR itera

7)

(THE

MUSHROOM MADREPORE. ————ÉO

GENERIC CHARACTER.

"The Animal refembling a Medufa. The Coral marked by lamellated ftar-fhaped ca-

vities.

SPECIFIC CHARACTER.

MADREPORE with rifing or convex laminz above, generally concave and papillofe be- neath, and fometimes footftalked.

Before that fpirit of inquiry which characterizes the modern cultivators of natural hiftory began to diffufe itfelf in Europe, innumerable errors were committed in the hiftories both of animals and vegetables, while the general negle& with which the major part of mankind regarded fubjects of this nature, ftill increafed the dif- ficulty of obtaining proper fpecimens and defcriptions of feveral of the moft curious and intere(ting produc- tions of nature. The root of a fpecies of fern, not un- common in the northern parts of Afia, was fuppofed to partake of the nature of à quadruped, and was digni- fied by the title of the vegetable lamb. Some of the locuft tribe with large green veiny wings were believed

to

to be animated leaves; and there were not wanting thofe who were ready to vouch the certainty of the leaves which fell from feveral trees in India and America becoming fuddenly furnifhed with legs and wings, and foon after fluttering round the branches of the tree which gave them birth; while the coral which forms the fubje& of the prefent plate was regarded as a fpecies of petrified mufhroom. It muft be confeffed that of all erroneous ideas this was one of the moft plaufible ; for fo very ftriking is the general retemblance which this coral bears to the genus Agaricus, that it is impoffible not to be forcibly imprefied with the fimilarity of the ftruc- ture. From obfervations, however, which have been made in thofe parts of India where it is commonly found, it appcars to be the production of an animal of a foft or gelatinous nature, and which bears a general affinity to the fhape of the orbicular depreffed Medufe or Sea-Blubbers. The animal forms this curious ful- crum or habitation by fecreting a copious depofitiom of calcarious matter from every part of its body, and the fulci or furrows in the Madrepore anfwer to fo many fharp radiated lamine of the creature's body. So ten- der is this animal, that it collapfes and fhrinks to a mere pellicle when expofed for fome hours to the air ; fo that it is only in the fea-water that it can be viewed to advantage. Some fpecimens of this Madrepore are proliferous, or have young productions of the fame form growing from feveral parts of the concave or lower furface. The Madrepora Fungites is found of various fizes, from an inch to fix inches in diameter. Its colour is an elegant white, and every part of the

| external

external furface is roughened by fmall protuberances, and the edges of the lamelle or gills are irregularly ferrated. It is principally found on the coafts of the Eaft Indies.

SCARABJEUS GOLIATUS.

CHARACTER GENERICUS.

Antenne clavate capitulo fiffili. Tibi antice fzepius dentate.

Lin. Syfl. Nat. p. 541.

CHARACTER SPECIFICUS, &c.

SCARABZEUS feutellatus, thorace inermi, cly- peo bifurco. | Fabr. Spec. Ins. tom. 1. p. 14. Drur. Ins. 1. tab. 31. €9 3. tab. 40. Voet. Scar. tab. 22. fig. 51.

Scarabeeus Goliatus, fui generis fere rariffimus, Afri- cam incolit, precipue Guineam. Coloribus variat; thorace interdum rofeo nigris lineis variato, elytrifque purpureo-ferrugineis; interdum tum thorace tum elytris albido-flavefcentibus, nigro interftinctis. In elegantif- fimo opere Domini Drury primo depi&ta eft hec fcara- bzei fpecies.

og

Lr pl a A PUYOL Dr

RE Sra up d “TENG DP és P

7

FORK-HEADED BEETLE,

GENERIC CHARACTER.

Antenne divided at the tip, or head, into feveral lamelle. Tibia, or fecond joints of the fore-legs, generally

. toothed,

SPECIFIC CHARACTER.

BEETLE with plain thorax ftriped with black, and forked head,

The Scarabeus Goliatus, one of the rareft of its genus, is a native of Africa, and is principally found in Guinea. Itis afpecies which varies much in colour; - fome fpecimens having the thorax rofe colour, ftriped with black, and deep-ferruginous or purple-brown

elytra, or wing-cafes, while in other fpecimens both |

thorax and elytra are of a dull yellowifh white, or cream- colour, ftriped and varied with black. This curious infect was firft figured in the elegant work of Mr. Drury.

N at rco; EAT

"m

TROCHILUS MULTICOLOR. Ed

CHARACTER GENERICUS.

Roftrum fabulato-filiforme, apice tubulato, capite longius: Mandibula fuperior vaginans infe- riorem.

Lingua filiformis, filis duobus coalitis tubulofa.

Pedes ambulatorii.

Lin. Syfl. Nat. p. 189.

" CHARACTER SPECIFICUS, Se.

TROCHILUS curviroftris fufcus, vertice, gula, pe&ore, humerifque, viridi-aureis, abdomine rubro, genis cyaneis.

TROCHILUS MULTICOLOR. Lath. ind. orn. p. 308. Gmel. Syft. Nat. p. 490.

Trochilus Multicolor, variis ditiffimus coloribus, inter rariffimas fui generis fpecies habetur. Depingitur figura noftra a fpecimine pulcherrimo quod fuppeditavit Mu- íeum Britannicum. Americam Auftralem incolit hzc avicula.

jet

fee a

THE

HARLEQUIN HUMMING-BIRD.

DIRE EE EEE EEF EEG

GENERIC CHARACTER.

Bill lender, tubular, the upper mandible fheath-

ing the lower. .

Tongue very long, miffile; formed of two con- joined cylindric tubes.

Toes three forward, one backward.

/

SPECIFIC CHARACTER, Sc.

Curve billed brown Humming-Bird, with goid- green crown, throat, breaft, and íhoulders, red belly, and blue cheeks.

HARLEQUIN HUMMING-BIRD. Lath. Synopf. 2. p. 760.

——

The Trochilus Multicolor, or Harlequin Humming- Bird, fo remarkable for the diverfity of its colours, is one of the rareft of its genus. The figure here repre- fented is taken from the beautiful fpecimen in the Britifh Mufeum. This bird is a native of South Ame- rica.

dk t

18 Tub Os Tat)

*

, vg

ie od "ir meo d wt

or a dt i ci

f Ap gan pf. Sad adn

ISIS NOBILIS. 4otletdettotdettetteetetote Heber

CHARACTER GENERICUS. Stirps lapidea, rigida. | Flores Hydre e poris lateralibus.

CHARACTER SPECIFICUS, Sc.

ISIS fürpe corallina equali continua, {triis obfo- letis obliquis, ramis vagis. Lin. Syft. Nat. p. 1288. CORALLIUM RUBRUM. Baub. pin. 366. GORGONIA PRETIOSA. Elf. Zooph. p. 9o.

lüs nobilis, feu Corallum vulgare rubrum, e fub- ftantiis illis marinis eft que, communi fere phyficorum recentium confenfu, ab animalibus hydras feu polypos quodammodo referentibus effing: creduntur. Degunt hzc animalia in cavitatibus iftis quz in cortice corallu molli et fubereo freauenter confpiciuntur ; , eorumque veftigia paulatim diftantia punctifque fimilia in fuper- ficie etiam duriffima imprimuntur, omnibus corallu ipfius ramufculis ftriis longitudinalibus ab ipfa bafi ex- trinfecus notatis. Fatendum fane eft non mediocri fide opus effe ut omnia Lithophyta ab animalibus incolenti- bus

bus revera et omnino formari perfuafum habeamus. Cum vero noftrum non fit notifümas Domini Elhfii ob- fervationes in dubium vocare, gaudeant volumus lec- tores fuis fententiis, ftatuantque ipfi an inter animalia an vegetabilia fubftantias hafce fatius fit numerare: ad utraque enim miro modo videntur pertinere. Notan- dum eft fpecimina corallii rubri, quo formofiora vide- antur, cortice exteriore, ut plurimum, denudari. De- pingitur igitur ramulus cortice obductus juxta ipfam naturam. fig. 2.

UE Do

G2

RED CORAL,

PERE PPP PEGS

GENERIC CHARACTER.

The Coral having the habit or appearance of a plant. : .

The Stem, or internal part, differing in the diffe- rent {pecies, and generally either of a horny or a {tony appearance.

The cortical part ioft, and inhabited by animals refembling polypes.

SPECIFIC CHARACTER, ec.

BRIGHT-RED STONY-BRANCHED CO- RAL, with longitudinal ftrize.

COMMON RED CORAL.

The Ifis nobilis, or common red Coral, is one of thofe numerous fubmarine productions which, by the almoft general confent of modern naturalifts, are re- garded as the fabrication of animals refembling polypes, which refide in the cavities fo conftantly feen in the foft or cortical part of the coral; and the impreffions or veftiges of which’ are vifible even on the furface of the hard part or the coral itfelf; being generally feated at diftant in- tervals, and appearing like {mall impreffed fpots, while

the

the wholecoral, throughout all its ramifications, is marked externally by longitudinal ftrie proceeding from the very bafe itfelf. It muft be candidly confeffed that a good fhare of philofophical faith is neceffary to reconcile us to the idea of all the coral tribe being entirely the work of animals: yet as we cannot prefume to contro- vert the well-known obfervations of Mr. Ellis, we (hall leave our readers to their own opinions, and at perfe& liberty to regard thefe curious fubftances either as be- longing to the animal or vegetable kingdoni, to both of which they feem to be ftrangely allied. It is necef- fary to obferve that the fpecimens of red coral as gene- rally feen, have, in order to increafe the beauty of their appearance, been deprived of their cortical or exterior coat. A branch in its natural ftate, or with its exterior coat, is reprefented at jig. 2. in the annexed: plate.

LACERTA VARIA, C endetetotitetatepetelojeteteletetelotetetetetetele e CHARACTER GENERICUS:

Corpus tetrapodum, caudatum, nudum.

CHARACTER SPECIFICUS,

LACERTA cauda longa carinata, corpore macu- lis tranfverfis variis.

Tam prope accedit hzc lacerta ad illius fimilitudinem quam Linnzus nomine Monitoris defcripfit, ut dubium forfan fit an fpecies vere fit diftincta, feu illius tantum varietas. Corpus uncias circiter quindecim longum eft, caudaque multolongior. Color niger eft, notis, ftriifque flavis, imparibus, per corpus tranfverfe difcurrentibus. Super crura funt feries tranfverfe macularum rotunda- rum, caudaque fafciis latis nigris flavifque alternatim interftinguitur. In nonnullis fpeciminibus color flavus pallidior multo eft quam in aliis, et fere albefcens. Plurima hujus lacerte fpecimina noviffimis a Nova Hol- landia navigiis in Angliam illata funt.

n

LOT T

LJ »

TW E 30th

SR A WR

mM NY ius s

deena ta 4541 40. obl Seal s cidinh

it ans

^

ay

e

po

dde

E

wee We AN cae Ke aw Xt p rere S ve mee RE GOT AS eee ee se Ss a

T m

SET EN xw Ron b Bi

wee TE a ue

ong ses

eg

THE

VARIEGATED LIZARD. GENERIC CHARACTER.

Body four-footed, tailed, naked,

SPECIFIC CHARACTER.

LIZARD with long carinated tail, the body tranf- verfely variegated.

"This Lizard approaches fo extremely near to the Lacerta Monitor of Linneus, or Monitory Lizard, as to make it doubtful whether it be not in reality a variety of that fpecies, The body is about fifteen inches in length, and the tail is confiderably longer. The animal is of a black colour, variegated with yellow marks and fireaks of different fhapes, and running in a tranfverfe direction, On the legs are rows of tranfverfe round fpots; and on the tail broad alternate bars of black and yellow.. In fome fpecimens the yellow is much paler than in others, and nearly white. Several fpecimens of this fpecies were brought from New Holland during the late voyage from Botany Bay.

S, qo |

d 5. A te ant vec 1

sible adi FU

A ^ 4 we " +e i NW TAA ic

pation NS I:

TETRAO PORPHYRIO.

QOH PEPER EE PPE EEE to

CHARACTER GENERICUS.

Macula prope oculos nuda, papillofa. Lin. Syff. Nat. p. 273.

CHARACTER SPECIFICUS, Sc, TETRAO VIOLACEO-NIGRICANS, viridi

fuffufus, alis fufco-ferrugineis, crifta com- preffo-ere&a ferrugineo-rubente,

LE ROULOUL DE MALACCA, Son. Voy. Ind. vol. 2. p. 174. pl. 100.

Genus Tetrao numerofum varias fpecies complectitur que nominibus perdicum, urogalloram, coturnicum, &c. communiter vocantur ; pertinetque ad divifionem gallinaceam, que fcilicet continet omnes illas aves que forma vivendique modo ad gallum gallinaceum plus minus accedunt. Tetraonum plures exotici funt; max- ima pars extra Europam nutritur. Species de qua jam loquimur, ut fileamus inufitatum colorem, generis fui eft rarifüna. Notandum praterea eft characteres illi effe incertos; ut ad genus Columba non minus quam T'etraonis pertinere videatur; prafertim fi fpecimen ex- ficcatum infpicias. Figura hec noftra ab ipfa ave viva fideliter depicta eft, Palpebris peculiare quoddam eft ;

F margo

margo nempe crenis parvulis ruberrimis et exftantibus ornatus. Crifta quoque molliffima et quafiferica. Pe- ninfulam Malaccam, variafque Indie Orientalis infulas inhabitat Tetrao Porphyrio. Obfervandum eft in ali- quibus fpeciminibus, (maribus fortaffe,) exítare in baft frontis fetas aliquot nigras, quz in hoc fpecimine defu- ere. Notandum quoque eft hanc avem, quamvis in genere adeo diverfo, in multis fimilem effe Cuculo Per- fe Linnzi.

oe Ll

TE ee

A 4 «d

4

THE

VIOLACEOUS PARTRIDGE. apdetteototetetdetetototeteteetetetetetedetepet o GENERIC CHARACTER. ;

Eyes (generally) bounded, either above or ori one fide, by a granulated red fkin; Bill convex, fhort, and ftrong.

SPECIFIC CHARACTER, C. VIOLACEOUS - BLACKISH PARTRIDGE with a caft of green, ferruginous- brown wings; and comprefled, upright, ferrugi- nous-red creft. LESSER-CROWNED PIGEON. Lath. Syn. vol. 2. p. 622.

The numerous genus Tetrao, comprehending all the fpecies of Grous, Partridge, Heathcock, &c. belongs to the order called Galling, or fuch as in their general characters and appearance make fome approach to the common Cock, or Phafianus Gallus of Linneus. By far the major part of the Tetraones are exotic birds; and indeed moft of them are extra-European birds. The prefent fpecies, exclufive of its unufual colour and peculiar elegance, is likewife remarkable for being one of the rareft of the genus: it is alfo to be obferved,

Fa that -

that from a kind of ambiguity in its appearance, it may. feem to bear almoft as much affinity to the genus Co- lumba as to that of Tetrao; and indeed in a dried fpe- cimen it is not eafy to decide with abfolute precifion to which genus it fhould with the greateft propriety be referred. The prefent figure was taken from the living bird, and exhibits with great fidelity its feveral charac- ters. The eyelids are fingularly formed; being regu- larly furrounded by a feries of rifing crenatures of the moft vivid fcarlet. The creft alfo, which is of a ftruc- ture peculiarly delicate, adds greatly to the beauty of ihe bird. It is a native of Malacca, and fome of the Eaft-Indian iflands. It fhould be obferved that in fome fpecimens, (perhaps males,) a certain number of long; black, rifing briflles appear, feated at the bafe of the front: thefe in the prefent fpecimen were wanting. It may be added, that notwithftanding the difference of its genus, this bird bears a ftriking affinity with the Cu- culus Perfa of Linnzus. :

-PHALANGIUM CANCROIDES.

«»»totototetoteteteteteteteteteteteleteteletetetete

CHARACTER GENERICUS. Pedes octo. Oculi verticis duo contigui, duo laterales. Frons antennis pediformibus. Abdomen xotundatum.

Lin. Syfl. Nat. p. 1028.

(^. CHARACTER SPECIFIC us, €9c. PHALANGIUM abdomine obovato depreffo, che- lis laevibus: digitis pilofis. 5 ee Lin. Syft. Nat. p. 1028. CHELIFER abdomine lineis tranfverfis.

Geoffr. Paris. 2. p. 618. SCORPIO MINIMUS.

Roefel. 3. Supl. t. 64

Animalculum hoc, phyficis diu cognitum, diverfis temporibus ad divería genera retulerunt entomologi. Laboriofus celeberrimufque Swammerdamus quafi fcor- pionis fpeciem defcripfit, Idem fecit Roefelius. Quan- quam in editione duodecima Syftematis Nature Lin- nzus in genere Phalangii pofuerit, in Fauna tamen Su- ecica ab eodem auctore conícripta, inter acaros nume- ratur. Nigsnielus Degeer genus illi diftinctum nomine

Chehferi

Cheliferi infütuit. Fabricius denique in Syftertiate Ei: tomologico iterum ad genus $c0r9;; amandavit, cui for: taffe conjunctius eft quam ulli alu. Magnitudine mul- tum variat hoc infe&um : quz enim in Anglia inveni- untur fpecimina, multo minora funt quam in Sebe; Swammerdami, et Roefelii operibus depicta. Figura microfcopica in hac noftra tabula accuratiffime delineatur. Altera quz disjungitur, caput et thoracem amplitudine admodum aucta oftendunt, ut partes pectinate appa- reant; que quamvis fitu diverfe, formam tamen fere eandem habent ac in fcorpiis, Figura 1. magnitudinem naturalem infe&i, ut in Anglia confpicitur, monftrat. Accufat hoc infe&um Linnzus, fed (ut mihi videtur,) injuria, cutim interdum penetrandi, papulamque mag: nitudine pifi, fummo cum dolore excitandi. Circa pa- rietes antiquos, ut plurimum invenitur, et interdum inter papyram, &c. confpicitur. Inter infecta quoque rariora non immerito numeratur.

| | iu] | - | N " M 1 H^ m E ^ i | H "TEN. | E. | | z 2 did : RPS ae Bf? No Fre à aS py EP PE: Nove Vaga" by if BA aller Bf News BA ae, ez. |

à

THE

CANCROID PHALANGIUM,

GENERIC CHARACTER. Eight Legy. ‘Two vertical and two lateral Eyes.

Antenne refembling legs. Abdomen rounded. ,

SPECIFIC CHARACTER.

PHALANGIUM with obovate depreffed abdo«-^^ ;

men, and fmooth chele, flightly hairy at the tips.

This little infect, which has long been known to na- turalifts, has been occafionally referred to very different genera. The celebrated and laborious Swammerdam has defcribed it as a fpecies of Scorpion. In the works of Roefel it is alfo regarded as a Scorpion. In the twelfth edition of the Syftema Nature of Linnzus it is ranked under the genus Phalangium; while in the Fauna Suecica of the fame author it is made an Acarus. The ingenious Degeer inftitutes for it a feparate genus under the name of Chelifer. Laftly Fabricius in his Syftema Entomologie has remanded it to the genus Scorpio, to which perhaps it is more nearly allied than to any other. This soni feems to vary confiderably in fize; thofe

which

which are found in our own country being much fmaller than the reprefentations given by Swammerdam, Roefel, and Seba. The microfcopical figure in the annexed plate is executed with the greateft accuracy. "T'he fepa- rate figure reprefents the head and thorax very much magnified, in order to fhew the pe&inated parts, which though differing in fituation, are nearly of the fame form as in fcorpions. Fig. 1. fhews the natural fize of the Englith fpecimens. Linnzus accufes it (I believe moft unjuftly,) of fometimes getting under the .fkin, and raifing a painful tumour. It is generally found on old walls, and fometimes amongft papers, &c., and is not a very common infect,

AMPHISBANA ROSEA. : | Var. A. Alle.

Cotetetetotototetogetetotetdetototoototetetejede

CHARACTER GENERICUS,

Annuli trunci caudzeque. ' | Lin. Syfl. Nat. p. 392. CHARACTER SPECIFICUS.

AMPHISBZENA annulis trunci circiter. 223; caudz 16.

Generis Amphifbenez perpauce que nofcuntur fpe- cles a plerifque ferpentibus tantum differunt, ut eas primo vifu vermes potius quam angues putemus : fqua- mis enim penitus carent, quarum in loco corpus cin- gunt annuli feu fpatia circularia aque diftantia, que {triis innumeris in longitudinem du&is decuffantur. Caput in areas paucas dividitur, fquarnis majoribus in pleroque colubrino genere non abfimiles; caudaque non fenfim attenuata, fed vix a proportione ceteri cor- poris recedens, apiceque valde obtufo feu rotundato. Orta eft ab hac forma vulgaris opinio, Amphifbene duo effe capita, unum fcilicet in utraque extremitate : cum enim oculi adeo minuti fint ut primo vifu non dif- tinguantur, eo fit ut inter caput et oppofitum extremum ambiguum fit difcrimen. Hujus generis fpecies max- ima eft Amphifbena alba; ob colorem pallidulum, gil-

G vum

vum feilicet, feu fere album, fic nominatà, Colore tamen eft interdum pulcherrime rofeo, qualis in tabula depingitur. Non raro pedali eft longitudine. | Ameri- cam incolit et plane innocuus eft ferpens. |

"

PA

yo Pep T

fep bL ape psd, V

TPN EL

= M “©

tameo amma I

SS

NS

ut

SS

( «

Y \\

TJ jo TS ANN

SS

ES SEF

I AES CCS

CEN SEES =e

ES

P Ü | i. "

PELO mr

recy

(i a) K d: 24 I ) a

9?

THE ROSE-COLOURED AMPHISB/ENA. Dolegotedopetetotetopototototetetetetotefeteteteteco GENERIC CHARACTER.

'Ihe whole anm marked by annuh or circular fegments, SPECIFIC CHARACTER, AMPHISB/ENA with the annuli of the body

amounting to about 223; of the tail 16.

The animals of the genus Amphifbzna, which con- - tains but very few fpecies, differ fo much from the ma- jor part of the ferpent tribe, as to be almoft liable, on a curfory view, to be miftaken for worms rather than {nakes; being totally deftitute of fcales; initead of which the whole animal is marked with equidiftant an- nuli, or circular fpaces furrounding the body, and de- cuffated by an infinite number of longitudinal divifions or ftria. The head is marked with a few large divifions or fpaces analogous to the large fcales in the major part of the genus Coluber; and the tail, inftead of tapering gradually, is fcarce diftinguifhable from the proportion of the reft of the body ; and is extremely obtufe or rounded. This péculiarity of fhape in the genus Am- phifbena, gave rife to the erroneous idea of the Am- phifbena being furnifhed with a head at each extre-

mity :

mity: for as the eyes are very final!, and at firft view inconfpicuous, the head bears no ftriking mark of dif- tinction from the oppofite extremity. The largeft fpe- cies of this genus, is the Amphifbzna alba; fo called from its colour; which is a very pale cream-colour, or nearly white : it fometimes however occurs of a beautiful rofe-colour, in which ftate it is reprefented on the an- nexed plate. The Amphifbena alba is frequently feen of at leaft a foot in length. It is a native of America, and is perfectly harmlefs.

XIPHIAS PLATYPTERUS.

LEE DEA MEPPPHMPA HEP PMEHHO

“CHARA C TER GENERIC US.

Caput tnaxilla fupetiore terminatum roftro atthe formi. Corpus alepidotum.

CHARACTER SPECIFICUS, Ge. | XIPHIAS pinna dorfi latiffima, appendicibus pecs toralibus acuminatis longiffimis,

GUEBUCU. Maregr. brass ls 4. 6 15. p. 171.

Monftrum fortaffe nullum hoc infignius generat o¢ea- nus vel Indicus vel Pacificus. Si roftrum fpe&ernus pe- racutum et velut enfiforme, Xiphie communi phyficis optime cognito afine putemüs: cum tamen ab illo variis notis difcrepet, fpeciem omnino diverfam habe- amus neceffe eft. Longitudo illi eft viginti pedum j interdum multo major. Pifcem hunc primus defcripfit Marcgravius in hiftoria fua Brafilienfi, qui etiam figuram addidit, certe non elegantem, que tamen ip- - fam animal fatis accurate exprimit. Color generalis eft fub-czruleo-argenteus, dorfo fuperiori, capite, caudas que exceptis, quz infigniter fufca funt. Pinna dorfi magna fufco-pallefcit, maculis rotutidatis plurimis nis

Id Serrimis

gerrimis notata, Specimen ipfiffüimum, quo ferfan nul- lum pulchrius et perfectius, unde figura hzc noftra delineata eft, in Mufeo Britannico affervatur, cui dono dedit illuftris ille phyficus JosspHus Banxs, Baronet- tus; ad quem tribus circiter abhinc annis, venerunt litere a Prafecto navis Indice, robur fere incredibile pifcis defcribentes, afferenteíque illum. deníam et foli- dam navis carinam roftro penitus transfixifle. Mortem ipfi Xiphiz conícivit ictus violentia. Faufte admodum evenit non potuiffe pifcem roftrum reducere; quod fi feciffet, perdita effet navis immiffa aqua. Roftrum ip- fum ligno infixum in Mufeo Britannico confpici poteft, Non folum maria Indica et Auftralia, fed etiam Septen- trionalia incolit Xiphias Platypterus. Fertur eum ba- lenis effe inimicifimum, cumque iis fepius acerrime pugnare. Notatu dignum eft loqui Plinium de navibus Xiphia perfoffis; quod tamen inter fabulas veterum phyficorum femper habitum eft. Cum vero ita fe rem revera habere intra pancos annos variis exemplis certif- fme compertum fit, probabile eft Plinium, infcium licet, de hac ipfa fpecie locutum effe, que tunc teme poris a Xiphia communi minus accurate diftin&a eft.

P d

7 ' Lee FUP Tnm me IN? apt PRAE IN

fi! m a

YE TH i | BROAD-FINNED SWORD-FISH, »dotetototetototototetetlegotetdetoteteta e

GENERIC CHARACTER. Head fornifhed with a fword-fhaped fnout of

upper Jaw, Body witliout apparent Ícales,

SPECIFIC CHARACTER.

SWORD-FISH with extremely broad back-fin,

and very long Íharp-pointed thoracic appendages.

Amongfít the monfters of the deep which inhabit the Indian and Pacific oceans, the fifh here repre- fented is one of the. moft remarkable. From the ap- pearance of the long and fharp-pointed procefs of the head, it appears, on a curfory view, very nearly allied to the Sword-fith, already fo well known to naturalitts. It differs, however, in feveral particulars, from. the common or European Sword-fih, and can by no means.be regarded as the fame fpeciese This extraordinary fifh is found of the length of twenty feet, or fometimes much, longer. It was firft de- . Ícribed by Maregrave, in his Hiftory of Brafil, who has illuftrated his defcription by a figure, which, though not poílefüng any degree of elegance, is yet fufficient | liz | te

to afcertain the animal. The general colour of this fifh is a filvery blueifh white, except on the upper part of the back, the head, and the